فرش ماشینی – فرش کاشان – طرح‌های جدید و سنتی فرش ماشینی کاشان 2018-07-31T15:41:10+00:00

فرش ماشینی کاشان

فرش کاشان فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550 فرشواره
فرش کاشان فرش ماشینی 1000 شانه تراکم 3000 فرشواره
فرش کاشان فرش ماشینی 1200 شانه تراکم 3600 فرشواره