فرش ماشینی – فرش کاشان – طرح‌های جدید و سنتی فرش ماشینی کاشان 2018-07-31T15:41:10+00:00

فرش ماشینی کاشان

فرش کاشان فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550 فرشواره
فرش کاشان فرش ماشینی 1000 شانه تراکم 3000 فرشواره
فرش کاشان فرش ماشینی 1200 شانه تراکم 3600 فرشواره
سوالی دارید؟ تماس بگیرید.